Wie wij zijn

Het Huis van de Straat wordt geleid door Lisette van Rossum en Ellen Schulten. We bieden met een ervaren team van professionele medewerkers een thuishaven aan jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het Huis van de Straat is begonnen als een gezinsgroep en uitgegroeid tot een kleinschalige zorginstelling. We vinden het belangrijk om de persoonlijke uitstraling te bewaren die een gezinshuis kenmerkt

Onze missie

Een veilige thuishaven

Care: Het Huis van de Straat biedt een veilige thuishaven aan kinderen als ouders of verzorgers dat tijdelijk niet kunnen. Het Huis van de Straat creëert zoveel mogelijk een gewone thuissituatie waar veiligheid een gegeven is en waar duidelijke normen en waarden het kader vormen voor de zelfontplooiing van het kind.

Coaching: Het Huis van de Straat heeft een coaching-functie voor de ouders en verzorgers van de jongeren en betrekt deze volwassenen zoveel mogelijk bij de vervangende opvang.

Advies: Het Huis van de Straat stelt zich tot doel om samen alle betrokken instanties nieuwe vorm en inhoud te geven aan de Jeugdhulp. We zijn ervan overtuigd dat een hechte samenwerking cruciaal is om samen versterkt uit de transitie-periode te komen. We willen graag de zorg voor jongeren vernieuwen met creatieve ideeën en samen de Jeugdhulp een nieuw, modern jasje geven dat past bij de leefstijl van vandaag in onze huidige samenleving.

Onze visie

Verborgen rijkdommen

Heb jij wel eens gedoken of gesnorkeld bij een zeerif?
Vanaf het strand zie je niets bijzonders
maar zodra je onder water duikt
en je ogen durft te openen,
ontdek je een volkomen nieuwe wereld
vol met kleur en leven.

Het is onze visie dat er in ieder kind
ongekende mogelijkheden verborgen liggen
zoals parels in een oester op de zeebodem.
Bij kinderen die met Jeugdhulp te maken krijgen
liggen de schelpen vaak diep onder de waterspiegel
en zijn stevig dichtgeklapt.

We zijn ervan overtuigd dat de kans
voor een betere toekomst van een kind
ligt in het samen ontdekken
van deze verborgen rijkdommen.