Onze missie

Een veilige thuishaven

Care
Het Huis van de Straat biedt een veilige thuishaven aan kinderen als ouders of verzorgers dat tijdelijk niet kunnen. Het Huis van de Straat creëert zoveel mogelijk een gewone thuissituatie waar veiligheid een gegeven is en waar duidelijke normen en waarden het kader vormen voor de zelfontplooiing van het kind.

Coaching
Het Huis van de Straat heeft een coaching-functie voor de ouders en verzorgers van de jongeren en betrekt deze volwassenen zoveel mogelijk bij de vervangende opvang.

Advies
Het Huis van de Straat stelt zich tot doel om samen alle betrokken instanties nieuwe vorm en inhoud te geven aan de Jeugdhulp. We zijn ervan overtuigd dat een hechte samenwerking cruciaal is om samen versterkt uit de transitie-periode te komen. We willen graag de zorg voor jongeren vernieuwen met creatieve ideeën en samen de Jeugdhulp een nieuw, modern jasje geven dat past bij de leefstijl van vandaag in onze huidige samenleving.