Het Huis van de Straat
Het Huis van de Straat kinderen

Het Huis van de Straat

Soms kunnen kinderen een tijdje niet bij hun eigen ouders of verzorgers wonen. Voor deze jongeren kan er een kamertje beschikbaar zijn in onze groep Het Huis of in de groep De Horizon. Dit zijn 2 gewone huizen in een gewone straat in een gezellig dorp. Het zijn huizen zoals ieder huis een thuis is, in een leuke wijk waar buren bij elkaar op de koffie komen en kinderen samen buiten spelen. leder huis heeft zijn eigen verhaal door de unieke mensen die er wonen, de mooie momenten die voorbijkomen en de speciale gebeurtenissen die er gevierd worden. Op deze website vertellen jongeren, medewerkers en vrienden samen het gewone en tegelijkertijd zo bijzondere verhaal van Het Huis van de Straat.

Het Huis van de Straat rode logo
Het Huis van de Straat groene logo
Het Huis van de Straat gele logo

Het Huis van de Straat wordt geleid door Lisette van Rossum en Ellen Schulten. We bieden met een ervaren team van professionele medewerkers een thuishaven aan jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het Huis van de Straat is begonnen als een gezinsgroep en uitgegroeid tot een kleinschalige zorginstelling. We vinden het belangrijk om de persoonlijke uitstraling te bewaren die een gezinshuis kenmerkt.

We bieden 24-uurse zorg op maat. Onze uitdaging ligt bij jongeren met complexe meervoudige problematiek.

Jongeren die niet in een regulier gezinshuis passen maar wél baat hebben bij het wonen in een gewone wijk in een groep met een huiselijke uitstraling.

We verzorgen leertrajecten voor jongeren waarbij het omgaan met de natuur en met dieren een belangrijke rol speelt. Ook bieden we coaching en advies op maat.

Onze filosofie is recht door zee en sterk empirisch net zoals wijzelf in het leven staan. In ieder kind liggen ongekende mogelijkheden verborgen, de kunst is ze samen te ontdekken. Dat geeft het leven zo’n mooie kleur! In onze methodiek werken we met de stappen: normaliseren, internaliseren en participeren.